In dit deel van de website kan je terecht met vragen over de teelt, de verzorging en het drogen van hydrangea’s. Het menu toont alle thema’s die aan bod komen. De informatie op die pagina’s steunt zowel op expertise uit de professionele sierteelt als op ervaringen opgedaan in de verzameling en de kijktuin van de vzw.

De pagina’s over planten, water geven, snoeien, vermeerderen en winterkou steunen voornamelijk op ervaringen opgedaan in de verzameling en de kijktuin van de vzw, aangevuld met tips van amateurtuiniers en hun beroepscollega’s.

Voor de informatie over voeding en blauwe bloemen hebben we ook een beroep gedaan op expertise uit de professionele sierteelt. Die expertise hebben we dan vertaald naar adviezen voor de liefhebber.

Het thema “ziekten en plagen” is andere koek. De voorbije jaren is het aantal erkende gewasbeschermingsmiddelen stelselmatig gedaald. Enerzijds heeft dat ertoe geleid dat de amateurgebruiker voor sommige aantastingen geen chemische middelen meer ter beschikking heeft. Anderzijds kunnen middelen erkend zijn voor het bestrijden van bepaalde aantastingen in bepaalde gewassen, maar niet voor gebruik bij hydrangea’s. De op de site vermelde middelen voldoen aan alle erkenningsvoorwaarden en zijn alle beschikbaar voor de liefhebber. Gelukkig kan die soms teruggrijpen naar ecologische oplossingen, maar die zijn niet altijd even doeltreffend...

Het drogen en schikken van hydrangea’s tenslotte verdient een eigen pagina. De aangeboden informatie weerspiegelt de jarenlange ervaring van een professionele bloembindster, lid van de vzw.

Op elk van de vermelde pagina’s vind je de praktische tips onder de rode hyperlinks.

We nodigen de bezoeker van de site ook uit om thema’s die nog niet behandeld zijn te melden via de contactpagina!

Terug naar boven