Op deze pagina komen alle aspecten van “planten” aan bod:

Praktische tips vind je hier:

 

Aanplanten

Tijdstip

Hydrangea’s worden doorgaans in pot verkocht, zodat je ze het hele jaar door kunt aanplanten. Heel soms kun je ze op een tuinbouwbedrijf met blote wortel kopen. Dat is dan enkel van zodra de planten in rust zijn tot wanneer de eerste vorst zich laat voelen (van november tot begin december).

Vooraleer je je spade in de grond steekt, is het nuttig even na te gaan of de juiste plant op de juiste plaats zal terechtkomen. Verplanten kan wel nog achteraf maar vraagt heel wat meer werk!

Standplaats

De courante hydrangea’s zijn geen schaduwplanten. Op een enkele uitzondering na: de klimplanten van de soort H. anomala, zoals subsp. petiolaris. Die groeit en bloeit probleemloos langs een noordmuur. De overige soorten kun je min of meer indelen in 2 groepen.

 • H. paniculata en H. quercifolia verkiezen een zonnige standplaats. Voor deze zonnekloppers geldt: hoe meer zon, des te rijker hun bloei.
 • H. arborescens, H. aspera, H. heteromalla, H. hirta, H. involucrata, H. macrophylla en H. serrata plaats je best in halfschaduw, waarbij voormiddagzon te verkiezen is boven namiddagzon.

Hoe meer water ze ter beschikking hebben, des te meer zon je hydrangea’s kunnen verdragen. Zonnebrand treedt op wanneer de bladeren meer vocht verdampen dan de wortels kunnen opnemen!

Tenslotte zoek je voor H. aspera en H. involucrata een plekje uit de wind. Beide soorten hebben immers behaarde bladeren. Wanneer de wind langs die bladeren strijkt veroorzaken de haartjes plaatselijk “turbulentie”. Precies daardoor wordt extra vocht afgevoerd en krijgen de wortels het extra moeilijk. Indien je H. aspera en H. involucrata niet voor de wind beschut zijn gaan hun bladranden ’s zomers steevast verdrogen.

Bodem

Alle hydrangea’s verkiezen een luchtige bodem die voldoende vocht kan leveren. Noch zandgrond noch “vruchtbare” klei is dus zomaar geschikt. Met bodemverbeteraar kun je daar wel een mouw aan passen.

Bodemverbeteraar is geen meststof. De betere producten bestaan voor een groot deel uit turf. Wanneer je ze met grond vermengt bekom je een luchtig mengsel dat dankzij de turfvezels veel water kan opstapelen. Bovendien doet de turf de zuurgraad van de bodem toenemen (de pH daalt). En dat is precies wat de meeste hydrangeasoorten wel appreciëren. Alleen H. aspera en H. involucrata voelen zich goed bij een ietwat hogere pH (tot 7,5). Je beperkt in ieder geval het gebruik van compost.

Opdat je hortensia’s (H. macrophylla) en H. serrata blauwe bloemen zou produceren, kies je een zuur werkende bodemverbeteraar. Voor alle andere hydrangea’s – en dus ook voor hortensia’s met roze of rode bloemen – volstaat een licht zuur werkende bodemverbeteraar.

Terug naar boven

 

Verplanten

Of het nu aan de nieuwe tuinencyclopedie ligt, dan wel omdat de jungle stilaan om zich heen grijpt, het kan al eens gebeuren dat je volwassen planten in de tuin moet verplaatsen. Jammer genoeg lukt die ingreep nooit zonder (haar)wortels te beschadigen! Vermits daardoor de wateropname en het transport ervan naar de bladeren danig wordt verstoord, is enig voorbereidend werk aangewezen.

De actie begint in augustus, wanneer de sapstroom goed op gang is. Je steekt 40 cm rondom de plant de wortels af. De soorten H. macrophylla en H. serrata wortelen vrij oppervlakkig, zodat het volstaat om je spade tot aan haar schouders in de grond te ploegen. Voor de overige soorten probeer je best nog wat dieper te geraken. Bij grote planten maak je de cirkel wat groter.

De beschadigde wortels zullen nu volop nieuwe haarworteltjes vormen. Tijdens een warme, droge nazomer geef je best wat extra water in de steek van de spade. Eenmaal de plant dan haar bladeren verliest, laten we zeggen eind oktober, is het verplantseizoen aangebroken. Je graaft de plant langs de cirkel verder uit en brengt ze over naar het nieuwe plantgat – waarin je al een emmer water hebt uitgegoten. Het kan nooit kwaad om wat bodemverbeteraar te gebruiken net zoals bij het aanplanten.

Wanneer je een volwassen hydrangea snel en zonder voorbereiding moet verhuizen, dan snoei je hem onmiddellijk na het verplanten sterk terug. Dat betekent dat je op alle takken slechts twee ogenparen overhoudt, plus een aantal bladeren om de sapstroom te onderhouden.

Een gelijkaardig probleem doet zich voor wanneer de wortels van je hydrangea in pot beschadigd zijn door overtollig water te geven. Snel ingrijpen is ook hier de boodschap. Eerst verpot je de plant naar een grotere pot, of plant je ze uit in een luchtig substraat; daarna ga je sterk terugsnoeien zoals hierboven beschreven.

Terug naar boven

 

Compost

Het gebruik van compost als bodemverbeteraar roept steeds weer vragen op. Over welke compost spreken we? Welke waren de uitgangsmaterialen? Wat zijn de uiteindelijke zuurgraad (pH) en de zoutconcentratie?

Zijn die gegevens onbekend, dan meng je als “veiligheidsoplossing” maximaal 25 tot 30% compost met bosgrond. Compost, en zeker als die het resultaat is van groente-, fruit- en tuinafval, heeft meestal een hoge pH (7 à 8 of zelfs meer). De meeste hydrangea’s verkiezen echter een zure grond, dat wil zeggen een grond met een pH lager dan 7. Zo is de vegetatieve ontwikkeling van H. macrophylla en H. serrata optimaal bij een zuurgraad tussen 5 en 6, terwijl de overige soorten best groeien bij een pH van 6 à 7. Alleen H. aspera en H. involucrata kunnen zonder problemen een pH-waarde tot 7,5 aan.

Terug naar boven

 

Tips voor het aanplanten

Een geschikte standplaats kiezen

 • op een veilige afstand (3 - 4 m) van gulzige boomwortels blijven
 • een zonnige of minder zonnige plek uitzoeken al naargelang van de soort
 • hydrangea’s met behaarde bladeren beschutten voor de wind

Aanplanten volgens de regels van de kunst

 • een plantgat maken met diameter 2 tot 3 x die van de pot en diepte 1,5 x die van de pot
 • in lichte of droge grond: een emmer water in het plantgat gieten
 • 1 deel uitgegraven grond mengen met 2 delen bodemverbeteraar (turf of producten op basis van turf); die bodemverbeteraar is
  • zuur werkend wanneer je de bloemen van H. macrophylla en H. serrata blauw wilt kleuren
  • licht zuur werkend in alle andere gevallen
 • een dikke laag van het mengsel onderin het plantgat aanbrengen
 • onderin de wortelkluit 2 inkepingen maken, loodrecht op elkaar (als een kruis) en 5 à 10 cm diep; daarmee bevorder je de vorming van nieuwe haarworteltjes
 • de plant in het plantgat zetten
 • het plantgat verder opvullen met het mengsel
 • meteen na het aanplanten, en tijdens de 2 daaropvolgende weken opnieuw: de plant ruim aangieten

Terug naar boven

 

Tips voor het verplanten

Verplanten met voorbereiding

 • in augustus rondom de plant de wortels afsteken met de spade:
  • een cirkel maken van 80 diameter; bij grote, oudere planten mag die cirkel groter zijn
  • bij H. macrophylla en H. serrata tot 20 cm diep steken, bij andere soorten probeer je wat dieper te geraken
 • bij warm weer af en toe aangieten in de steek van de spade
 • in november:
  • de plant uitgraven
  • een plantgat maken ter grootte van de wortelkluit plus nog wat extra ruimte
  • in lichte of droge grond: een emmer water in het plantgat gieten
  • 1 deel uitgegraven grond mengen met 2 delen bodemverbeteraar (turf of producten op basis van turf); die bodemverbeteraar is
   • zuur werkend wanneer je de bloemen van H. macrophylla en H. serrata blauw wilt kleuren
   • licht zuur werkend in alle andere gevallen
  • een dikke laag van het mengsel onderin het plantgat aanbrengen
  • de plant in het plantgat zetten
  • het plantgat verder opvullen met het mengsel
  • meteen na het aanplanten, en tijdens de 2 daaropvolgende weken opnieuw: de plant ruim aangieten

Verplanten zonder voorbereiding

 • hetzelfde doen als wat je met voorbereiding in november zou doen (uitgraven, plantgat maken enz.)
 • de plant terugsnoeien:
  • op alle takken 2 ogenparen overhouden
  • een aantal bladeren overhouden om de sapstroom te verzekeren

Terug naar boven